Правила сайту

Наша організація веде свою діяльність відкрито і публічно. Всі документи публікуються на сайті і в мережі інтернет.

У випадку, коли джерело інформації нам відомо – ми завжди ставимо посилання на сайт або пишемо хто автор публікації.

Інформацію з нашого сайту можна вільно використовувати для розповсюдження. Будемо вдячні, якщо ви будете давати посилання на сторінку, яку ви використали.

У зв’язку з особливостями розповсюдження інформації ми не завжди можемо перевірити достовірність і не можемо відповідати за її зміст. Якщо інформація порушує ваші права – повідомте нас і ми приймемо відповідні дії.

На сайті можливі орфографічні та стилістичні помилки. Ми їх виявляємо та виправляємо. Запрошуємо коректорів волонтерів для правки сайту.

Ми не є державною установою, тому інформація на сайті, спілкування в наших соціальних групах може вестися любою мовою, яка існує на Землі.

Нагадуємо ст.10 Конституції України:

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Не забуваємо про інші норми Конституції України

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) {Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради національної безпеки і оборони від 19.03.2019}

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ   ФІЗИЧНІ ОСОБИ