Міжнародний проєкт „Живучи екологічно – довше живемо”-звіт 28.09.2019 р.

“Мій екологічний будинок” (Мій будинок як зелена зона)

Молодь поширювала свої знання на тему екологічного будинку, обговорювали елементи які створюють здорову будівлю (тепла естетика інтер’єру, здорові будівельні матеріали, приязна сімейна атмосфера, відповідальність за членів сім’ї.

Також молодь обговорила та поділилася знаннями щодо речовин, які знищують озоновий захист планети (косметика, господарські товари, аерозольні коробки – фреони. Останньою темою цього дня було Моє місце праці. Порівнювали своє місце навчання (праці) зі стандартами – підбір інтер’єру, та чи я люблю це місце?!? Було обговорене питання енергозбереження в моїй будівлі.

Під час дискусії одноголосно було стверджено, що Людина є відповідальна за свої дії, тобто за середовище також. Потрібно задумуватись над тим, щоб наша планета була приязна для цього та майбутнього поколінь. На завершення відбувся конкурс малюнку «Мій екологічний будинок». #kocstryj

“Mój ekologiczny dom” ( Mój dom jako zielona strefa)

Młodzież poszerzała swoją wiedzę ekologiczną na temat ekologicznego domu, omawiała elementy tworzące zdrowy dom (ciepła estetyka wnętrza, zdrowe materiały budowlane, przyjazna atmosfera rodzinna, odpowiedzialność za członków rodziny, domowe hałasy. Ponadto młodzież omawiała również i dzieliła się spostrzeżeniami na temat niektórych substancji niszczących warstwę ozonową (kosmetyki, chemia gospodarcza, opakowania aerozolowe niszczące warstwę ozonową – freony. Ostatnim omawianym punktem w tym dniu był temat Moje miejsce pracy. Porównywali swoje miejsca pracy (nauki) ze standardami – dobór wyposażenia wnętrza, a ponadto czy lubię swoje miejsce pracy, nauki? Oraz omówili jak oszczędzać energię elektryczną w domu. W wyniku rozmów i dyskusji młodzież jednogłośnie zwróciła uwagę, Człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny więc i za środowisko również – trzeba przemyślanych decyzji, aby nasza planeta służyła obecnym pokoleniom, ale i przyszłym także.

Na zakończenie młodzież również brała udział w konkursie plastycznym „Mój ekologiczny dom

🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡