Міжнародний проєкт „Живучи екологічно – довше живемо”-звіт 30.09.2019 р.

4 день проєкту. Молодь представляла свої школи/ міста з яких походять. Під час зустрічі учасники проєкту пізнали мову сусіда (вивчали алфавіт, читали та писали даною мовою та спільно співали пісні)

Також молодь брала участь в майстер-класах „Відповідальність за чисте навколишнє середовище” та переконували, що допомога іншим людям та тваринам це валика справа. Було підняте питання відбудови лісу та його охорони (харчування тварин в зимовий період, відновлення рослин).
Учасники проєкту власноруч створили екологічні прикраси, які виконали з екологічного харчового силікону та паперові коробки, які прикрасили екологічним мохом.

Під час проведених занять молодь обговорила питання “Місце в якому я проживаю”. Було звернено особливу увагу на негативні зміни, які відбуваються в наслідок людських дій (вирубка лісів, будівництво доріг, брак озеленення) та на ділянки під екологічною загрозою та поставлено питання, чи людина
є ворогом чи приятелем природи та як вони самі можуть дбати про зелень навколо себе.

Останньою темою цього дня було:
🏡🍃🏡“Екологічні якості мого міста”🏡🍃🏡 де представлено місця та об’єкти які під охороною в їхніх містах (пам’ятки природи).

На завершення молодь створила екологічні сумки. #kocstryj

Młodzież w szkole prezentowała swoje szkoły/miasta z których pochodzą. Podczas spotkania uczestnicy projektu zapoznawali się z językiem sąsiada (poznanie alfabetu, próby czytania, dialogi sytuacyjne, nauka piosenek polskich i ukraińskich, zabawy edukacyjne). Młodzież również brała udział w warsztatach „Podnoszenie odpowiedzialności za czystość terenu wokół nas”, a także uczestnicy przekonywali że pomoc innym ludziom i zwierzętom to wielka sprawa. Poruszyli również temat budowy lasu i jak go chronić (dokarmianie zwierząt zimą, pielęgnacja roślin).

Młodzież wykonała również smycze ekologiczne (z gumy ekologicznej) oraz pudełka, które pokryły m.in. mchem ekologicznym. Podczas zajęć młodzież omówiła również temat „Miejsce w którym mieszkam” (zwrócili uwagę szczególnie na negatywne zmiany zachodzące w skutek działalności człowieka (wycinanie drzew, budowa autostrad, brak zieleni. Zwrócili uwagę na obszary szczególnie zagrożone ekologicznie i zadali sobie pytanie czy człowiek jest wrogiem czy przyjacielem przyrody i jak oni sami mogą dbać o zieleń w swoim otoczeniu. Ostatnim omawianym przez młodzież punktem w tym dniu był temat :”Ekologiczne walory ,mojej miejscowości” uczestnicy zarówno polscy jak i ukraińscy przedstawili miejsca i obiekty chronione w swojej miejscowości (pomniki przyrody itp.) Na zakończenie młodzież wykonała torby ekologiczne.

🇵🇱❤️🇺🇦🍃🍁🍂🍃🍁🍂🍃🍁🍂🍃🇺🇦❤️🇵🇱

Джерело