NOWY PROJEKT! Polska – Ukraina 2019 – ,,Żyjemy ekologicznie – żyjemy dłużej”

В днях 27 вересня – 5 жовтня 2019 r. в м. Ряшів Товариство Еко-Простір реалізовуватиме наступний міжнародний проєкт „Живучи екологічно – довше живемо”, реалізація якого проходитиме за фінансової підтримки ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ ОБМІНУ МОЛОДІ з коштів Міністерства Освіти Республіки Польща. Проєкт відбудеться за співпраці Культурно-Просвітницького Центру ім.Корнелія Макушинського з міста Стрия та Об’єднанням громадських шкіл № 2 міста Ряшіва.

Тематика проєкт була запропонована самою молоддю, яка між собою поділила всі завдання, а що найважливіше, що заняття проведе сама молодь. Головною метою проєкту є зміна власного погляду щодо екології. Головна ідея проєкту це молодь приязна до екології. В проєкті бере участь 18 учасників з України та 18 учасників з Польщі.

W dniach od 27 września do 5 października 2019 r. w Rzeszowie Stowarzyszenie EkoPrzestrzeń realizuje kolejny międzynarodowy projekt ekologiczny „Żyjemy ekologicznie – żyjemy dłużej” projekt został sfinansowany ze środków Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej. Projekt realizowany będzie przy współpracy z Kulturalno – Oświatowym Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju oraz Zespołem Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie. Tematyka została zaproponowana przez młodzież i sama podzieliła pomiędzy siebie zadania do realizacji. Zajęcia również prowadzi młodzież. Głównym celem projektu jest przyczynienie się do zmiany nastawienia do ekologii. Główną ideą projektu jest młodzież przyjazna ekologii. W projekcie bierze udział 18 uczestników z Ukrainy i 18 uczestników z Polski.

Джерело 

Директор ТІЦ Стрий Олександр Сікора приймає участь в проєкті як опікун дітей зі Стрия. Дякуємо Юлію Бойко (директора Культурно-Просвітницького Центру ім.Корнелія Макушинського ) за можливість участі в цікавому проєкті.

Подія на фейсбук


Звіт 27.09.2019

1 Trackback / Pingback

  1. Міжнародний проєкт „Живучи екологічно – довше живемо”-звіт 27.09.2019 р. | ТІЦ Стрий

Comments are closed.