Співробітництво щодо протидії булінгу-2020

Державні органи України та громадські організації підписали угоду про взаємодію та співробітництво з метою ознайомлення з поняттям булінгу, його видами та проявами, розвивати навички конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, толерантного спілкування; формування знання з правил безпечної поведінки в мережі Інтернет. Співпраця та допомога державним органам України у послідовному реформуванні сектора цивільної безпеки шляхом надання стратегічних консультацій і практичної підтримки.

 Метою діяльності є організація:

роботи щодо профілактики правопорушень, запобігання злочинності, безпеки життєдіяльності, попередження насильства в сім’ї, формування в дітей та молоді таких цінностей як толерантність, повага, порядність, гармонійне спілкування та співіснування у суспільстві, виховання поваги до Конституції держави законодавства, державних символів – Герба, Прапору, Гімну, поваги та любов до державної мови, забезпечення комфортних умов навчання та праці, створення соціального середовища, вільного від будь-яких форм насильства, з метою попередження поширення негативних явищ у суспільстві.

Підписання меморандуму